vrijdag 30 april 2010

Zestiende, zeventiende en achttiende inzending Challenge # 05!

Goedemorgen allemaal,
In mijn mailbox zaten nog de 16de/17de en 18de inzending van Challenge # 05. Het kan nog net dames! Deze mooie kaarten komen van Bertina, Melanie en haar moeder. Bedankt voor jullie deelname!
Als er nog 2 vlugge kaarten maaksters zijn dan is de extra prijs van 20 flowers ook een feit! Nog 2 inzendingen te gaan dus! Kom op dames! Wie gaat ervoor?
Alvast een fijne dag allemaal en
veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning everyone,
In my mailbox were still 16de/17de 18th and submission of Challenge # 05. It may just ladies! These beautiful cards come of Bertina, Melanie and her mother. Thank you for your participation!
If there are two quick cards makers than the additional price of 20 flowers is also a fact! 2 more entries to go so! Come on ladies! Who is it?
Have a nice day and allscrap many greetings from the STC- team!
xxx
C.arine.

Melanie.


Ma van Melanie.

Bertina.

donderdag 29 april 2010

Het is feest!!! 100 volgers!!!

Goedemorgen allemaal,

Ons STC-blog heeft de 100 volgers bereikt! Ik wil jullie allemaal bedanken en ik hoop dat jullie massaal gaan meedoen aan de challenges!

Hierboven staat de hoofdprijs van deze feestweek en deze prijs wordt eerstdaags geschonken door Karin aan iemand van jullie! De jury is bezig met de verloting.

Op de foto hieronder zien jullie het kadootje dat Karin van Hobbieshoppie voor al onze overige volgers heeft bedacht. Een organza zakje vol met leuke spulletjes! Wat moeten jullie hiervoor doen? Jullie krijgen dit bij de eerstvolgende bestelling (tot 30 april geldig) bij Hobbyshoppie... Plaats bij jullie bestelling bij opmerkingen kadootje scraptalk-challenge blog.

Dit is nog niet alles! Omdat het Feestweek is doet Joyce deze prachtige stempelset kado aan een deelnemer van Challenge # 06! Kom op dames! Meedoen dus!
Wie weet volgen er nog leuke kadootjes?!

Fijne dag allemaal en
veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning all,
Our STC blog has reached 100 followers! I want to thank you all and I hope you will massively participate

our challenges!

Above is the prize of this partyweek and this award is donated by Karin soon to one of you! The jury is concerned with the draw.

In the picture below you see the gift that Karin Hobbieshoppie for all of our followers have devised. An organza bag filled with fun stuff! What should you do? You get this at the next order (valid until April 30) at Hobbyshoppie ... Place your order with observations; gift scraptalk challenge blog.

That's not all! Because it is a partyweek Joyce does this beautiful stamp set gift to a member of Challenge # 06! Come on ladies! So join, who knows more goodies will follow ?!
Great day and many scrap greetings from tthe STC team!
xxx
C.arine.dinsdag 27 april 2010

Vijftiende inzending Challenge # 05.

Goedemorgen allemaal,
In mijn mailbox zat de 15de inzending van Challenge # 05! Deze mooie kaart komt van Annika. Bedankt voor je deelname Annika!
Deze Challenge loopt nog tot vrijdag 30 april! En bij 20 inzendingen extra prijs (20 mooie flowers) bovenop! Kom op Dames!
Fijne dag en
veel scrapgroetjes van ons STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning everyone,
In my mailbox sat the 15th entry in Challenge # 05! This beautiful card is from Annika. Thank you for your participation Annika!
This Challenge will continue until Friday, April 30th! And at 20 additional entries price (20 beautiful flowers) on top! Come on ladies!
Have a nice day and
many greetings of our STC team!
xxx
C.arine.

Annika.

maandag 26 april 2010

Veertiende inzending Challenge # 05.

Goedemorgen allemaal,
In mijn mailbox zat de 14de inzending van Challenge # 05! Deze mooie kaart komt van Manon. Bedankt voor je deelname Manon!
Deze Challenge loopt nog tot vrijdag 30 april! En bij 20 inzendingen extra prijs (20 mooie flowers) bovenop! Kom op Dames!
Fijne dag en
veel scrapgroetjes van ons STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning everyone,
In my mailbox sat the 14th entry in Challenge # 05! This beautiful card is from Manon. Thank you for your participation Manon!
This Challenge will continue until Friday, April 30th! And at 20 additional entries price (20 beautiful flowers) on top! Come on ladies!
Have a nice day and
many greetings of our STC team!
xxx
C.arine.

Manon.

zondag 25 april 2010

Candytime!

Dit bericht blijft bovenaan staan tot na de feestweek. Voor andere berichten even naar onder scrollen a.u.b.

Goedemiddag allemaal,
Zoals ik jullie heb beloofd, komt er binnenkort een feestweek aan! Wanneer? Als ons STC-blog 100 volgers heeft!
Deze mooie candy is de hoofdprijs en wordt aan ons geschonken door Karin van Hobbyshoppie. Wat moet je nu doen? Gewoon volger worden, meer niet! En het is natuurlijk ook leuk voor ons als jullie meedoen aan de challenges ;-))
Verder is er ook een troostprijsje voorzien voor alle andere 99 volgers!!! Met andere woorden; iedereen deelt in de prijzen! Ja, dames, ook mijn design-team dus! Op naar de 100 volgers dus en dan kan de feestweek beginnen!

Veel scrapgroetjes van het hele STC-team!
xxx
C.arine.

This message will be placed until after the party week. For other posts here please scroll down.

Good afternoon everyone,
as I have promised you, coming soon to a party week! Where? If our blog STC has 100 followers!
This beautiful candy is the prize and is given to us by Karin Hobbyshoppie. What do you do? Just tracker, nothing more! And it's also fun for us as you join the challenges ;-)) There is also a comfort for low price with all other 99 followers! In other words, everyone shares in the price! Yes, ladies, so my design team!
On to the 100 followers so and then the party week can start!
Many scrap greetings of the entire STC team!
xxx
C.arine.zaterdag 24 april 2010

Vijfde inzending Challenge # 06.

Goedemorgen allemaal,
De 5de inzending van Challenge # 06 is binnen. Dit leuke project komt van Renske! Bedankt alweer voor je deelname Renske!
Fijne dag!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning everyone,
The fifth entry in Challenge # 06 is inside. This fun project comes from Renske! Thanks again for your participation Renske!
Happy days!
Many greetings from the STC team!
xxx
C.arine.

Renske.

vrijdag 23 april 2010

Derde en vierde inzending Challenge # 06.

Goedemorgen allemaal,

In mijn mailbox zaten deze 2 prachtige lay-outs; de 3de en 4de inzending van challenge # 06. Deze komen van Nellie en Melanie! Bedankt dames voor jullie deelname!

Met deze challenge worden er maar liefs 3 prijzen kado gedaan! Voor de winnaar de waardebon van 10.00 euro van Karin van Hobbieshoppie! Voor de nummer 2 de mooie stempelset van Joyce! En voor één deelnemer van een project het mooie gehaakte tasje met flowers van Saskia! Dus kom op dames! Maak een lay-out of project! Succes!

Vergeten jullie ook niet om bij een eventuele bestelling bij Karin van Hobbyshoppie de code "kadootje scraptalk-challenge blog" te zetten bij opmerkingen? Zo krijgen jullie een organza zakje vol met leuke spulletjes. En ik kan jullie nu al vertellen dat er bij 200 volgers een nieuwe candy komt! Natuurlijk is het ook fijn als die volgers dan ook meedoen aan de challenges!

Fijne zonnige dag allemaal en
veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning everyone,

In my mailbox was filled with these two beautiful layouts, the third and fourth entries of challenge # 06. These come from Nellie and Melanie! Thank you ladies for your participation!

This challenge will be only love 3 prices gift done! For the winner of the coupon of 10.00 euros by Karin Hobbieshoppie! For the number two beautiful stamp set from Joyce! And a participant of a project the beautiful crochet bag with flowers by Saskia! So come on ladies! Create a layout or project! Success!

Do you also not forget in any order with Karin Hobbyshoppie the code "gift scrapbooking challenge blog-talk" to put in comments? This gives you an organza bag filled with fun stuff. And I can tell you now that there is a new candy comes 200 followers! Of course it's fine if those followers therefore participate in the challenges!

Fine and sunny days all
many greetings from the STC team!
xxx
C.arine.

Nellie.Melanie.


donderdag 22 april 2010

Dertiende inzending Challenge # 05.

Goedemorgen allemaal,

Hierbij de 13de inzending van Challenge # 05. Deze kaart komt van Stéphanie. Bedankt voor je deelname!
Dames, ik zou jullie willen vragen om de sketch goed te bekijken en vergeet vooral de kleurencombi blauw/roze/bruin niet a.u.b.

Deze opdracht loopt nog tot 30 april en je kan er een digitale waardebon van 10.00 euro mee winnen; vrij te besteden bij Sandra&Johan! Alwaar je altijd heel leuke en nieuwe spulletjes kan vinden!

Ik vind 13 kaartjes wat weinig ;-)) Ok. willen jullie een extra 2de prijs voor deze challenge? Voor wat, hoort wat!!! Als wij de 20 inzendingen behalen tegen 30 april, doe ik als extraatje een bloemencandy kado; 20 mooie flowers uit mijn eigen collectie! Kom op dames! Ga ervoor!

Fijne zonnige dag!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning everyone,
This 13th entry in Challenge # 05. This card comes from Stephanie. Thank you for your participation!
Ladies, I would like to ask you to sketch good look and do not forget the color combination blue / pink / brown. This contract runs until April 30 and you can have a digital coupon of 10.00 euros with winning, to spend to Sandra & Johan! Where you always very nice and new stuff available!I think 13 cards is low ;-))
Ok. you want an extra second prize for this challenge? For good turn deserves another! If we achieve the 20 entries from April 30, I as a bonus gift candy flowers, 20 beautiful flowers
from my own collection! Come on ladies! Go for it
!Nice sunny day!
Many greetings from the STC team!
xxx
C.arine.

Stéphanie.

zondag 18 april 2010

Eerste en tweede inzending Challenge # 06.

Goedemorgen allemaal,
Hierbij zien jullie de 1ste en 2de inzending van Challenge # 06. Het heeft even tijd gekost maar deze inzendingen waren het wachten waard! Het prachtige doosje komt van onze candy winnaar Linda! En deze schitterende lay-out komt van Gea, ook al een trouwe bekende :-)) Bedankt dames voor jullie deelnames!
Fijne zonnige dag en
veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Goodmorning all,
Here are the first and second entry for our Challenge # 06. It took some time but this entries was worth the wait! The beautiful box comes from our candy winner Linda! En the brilliant lay-out comes from Gea, also an known member :-)) Thanks ladies!
Have a nice and sunny sunday and
lots of scrap greetings from the STC-team!
xxx
C.arine.

Gea.


Linda.


zaterdag 17 april 2010

Twaalfde inzending Challenge # 05.

Goedemorgen allemaal,
Tijd voor nieuwe inzendingen nu! Dit is alweer de 12de inzending van Challenge # 05. Deze mooie kaart komt van Michelle, één van onze trouwe deelnemers :-)) Bedankt voor je deelname Michelle!
Kom op dames! Laat zien wat voor moois jullie kunnen maken!
Een zonnige dag allemaal en
veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning all,
It's time for new entries now! This is the 12th entry for Challeng  05 already. This beautiful card
is made by Michelle, one of our faithful participants:-)) Thanks for joining us Michelle!
Come on ladies! Show me your beautiful creations!
Have a sunny day and
lots of scrap greetings from the STC-team!
xxx
C.arine.

Michelle.

vrijdag 16 april 2010

Winnaar blogcandy 100 volgers is...

Goedemiddag allemaal,

En het blijft prijzen regenen dames! Zoals beloofd maak ik vandaag de winnaar bekend van de prachtige candy van Karin van Hobbyshoppie! De drie juryleden en ik hebben elk een getal gegeven en via mijn ingenieus systeem ben ik uitgekomen op deze volger...


Trompetgeschal
....................................................
....................................................
....................................................

Tromgeroffel
....................................................
....................................................
....................................................

Proficiat aan de winnaar LINDA! http://kaartcreaties.blogspot.com/

Veel plezier met de hoofdprijs Linda!!! Ik weet zeker dat je er mooie creaties mee zal maken! Ik hoop je natuurlijk ook te blijven zien op onze challenges ;-))

Fijne dag en
veel scrapgroetjes van ons STC-team!
xxx
C.arine.

donderdag 15 april 2010

En de winnaar van Challenge # 04 is...

Goedemiddag allemaal,

Onze vierde challenge is afgelopen! De punten zijn geteld! Er was deze keer maar één puntje verschil tss. de nr. 1 en 2. Ik wil jullie ook allemaal bedanken om mee te doen en hoop jullie terug te zien bij de andere challenges.

De winnaar is geworden: ANJA! Proficiat met je eerste plaats! Jij krijgt de digitale waardebon van 10.00 euro van Karin van Hobbyshoppie. Veel plezier met je aankopen! Gelieve met mij contact op te nemen.

Good afternoon all,
Our fourth challenge is over! The points are counted! There was only one point difference this time between the No. 1 and 2. I also want to thank you all to participate and hope to see you again the other challenges.

The winner becomes: ANJA! Congratulations on your first place! You get the digital coupon of 10.00 euro from Karin Hobbyshoppie. Enjoy your purchases! Please contact me.Op de tweede plaats staat Monique. Proficiat! Ik nodig jou uit als guest-designer bij de volgende lay-out/project wedstrijd. Je krijgt tijdig van mij de opdracht.

Zoals beloofd doet Saskia haar project, lekkere paas eitjes, kado aan één van de deelnemers. Renske is de gelukkige winnaar van dit extraatje! Smakelijk!

In second place is Monique. Congratulations! I invite you in as guest designer at the next  lay-out/project challenge. You get from me in time your commands. As promised Saskia is her project, delicious Easter eggs, gift to one of the participants. Renske is the lucky winner of this bonus! Bon appetit!
Ik hoop jullie allemaal terug te zien bij onze Chall. # 05 en/of Chall. # 06!
Fijne avond voor straks!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

I hope to see you all back at our Chall. # 05 and/or Chall. # 06!
Have a nice evening!
Lots of scrap greetings from the STC-team!
xxx
C.arine.

woensdag 14 april 2010

Challenge # 06.

Goedenavond allemaal,

Het is alweer zover, morgen 15 april! We gaan van start met de Challenge # 06. Deze keer vragen we jullie terug om een lay-out of project te maken.

De sponsor: Karin van Hobbyshoppie! Zij schenkt aan de winnaar een digitale waardebon van 10,00 euro vrij te spenderen in haar webwinkel. Het project van Saskia, gehaakte zakje met bloemetjes, gaat naar iemand die een project maakt :-))

De opdracht: maak een lay-out of project met deze sketch. Maak gebruik van de kleuren combi (bedacht door Anneke) blauw/bruin/roze. Gebruik veel bloemen (idee Jolanda)!
Voor het project vervalt de sketch en telt alleen de kleurencombi en veel bloemen.

De regels: Je kunt een foto van je inzending mailen naar: carine.camu@telenet.be of naar stcc@telenet.be Stuur je inzending in tot 14 mei om kans te maken op deze mooie prijs! Gelieve bij jullie inzendingen ook jullie blog te vermelden als die er is!

Hieronder de uitwerkingen van het Design Team en van onze gast-designer Inge! Ik wil mijn Design-Team en Inge bedanken voor de prachtige uitwerkingen! Knap werk dames!

Veel succes!
Groetjes.Het STC-team.
xxx
C.arine.

Good evening all,
It has been so far, tomorrow April 15th! We start with the Challenge # 06. This time we ask you back to a layout or project.

Sponsor: Karin van Hobbyshoppie! It gives the winner a digital coupon of 10.00 euros freely spend in her shop. The project of Saskia, crochet bag with flowers, goes to someone who makes a project :-))

The assignment: create a layout or project with this sketch. Use the color combination (created by Anneke) blue / brown / pink. Use lots of flowers (idea Jolanda)! The project has only void the sketch and the color combination and lots of flowers.

The rules: You can use a photo of your submission e-mail to: carine.camu @ telenet.be or stcc@telenet.be Send submissions until May 14 for a chance to win this great prize! Please join your blog entries you also indicate if there is one!

Here the effects of the Design Team and our guest designer Inge! I want my Design Team and Inge thanks for the wonderful effects! Good work ladies!
Good luck!

Greetings. the STC team.
xxx
C.arine.
Inge.

dinsdag 13 april 2010

Veertiende inzending Challenge # 04.

Goedemiddag allemaal,
Hier ben ik nog eens :-)) Dit heel mooi lente project zat daarjuist nog in mijn mailbox; het is inzending 14 van Challenge # 04. Heel origineel en met vilt! Dit lente boekje komt van Anja. Bedankt voor je deelname Anja!
Fijne avond voor straks!
Veel scrapgroetjes van ons STC-team!
xxx
C.arine.

Good afternoon all,
Here I am again :-)) This beautiful spring project was just sitting there in my mailbox, it's submission 14 of Challenge # 04. Very original and with felt! This spring book comes from Anja. Thank you for your participation Anja! Fine night for later!
Many scrap greetings of our STC team!

xxx
C.arine.


Anja.Elfde inzending voor Challenge # 05.

Goedemiddag allemaal,
De 11de inzending van Challenge # 05 alweer. Deze mooie kaart komt van Marjolijne! Bedankt voor je deelname Marjolijne!
Fijne dag!
Veel scrapgroetjes!
xxx
C.arine.

Good afternoon all,
The 11th entry of Challenge # 05 already! This beautiful card comes from Marjolijne! thanks for your participation Marjolijne!
Nice day!
Lots of scrap greetings!
xxx
C.arine.

Marjolijne.

Negende en tiende inzending # Challenge 05.

Goedemiddag allemaal,
De inzendingen lopen vlotjes binnen en dat doet ons enorm plezier! Hierbij alweer de 9de en 10de inzending van Challenge # 05. En dames, jullie hebben nog tot het einde van de maand tijd om mee te doen aan deze kaartenwedstrijd!
Deze inzendingen komen van Renske, fijn om je telkens te zien meedoen! En van Nellie; zij schreef: ik heb geen blog maar wil jullie mijn kaartje laten zien. Je hoeft geen blog te hebben hoor Nellie, je kan zo ook meedoen!
Fijne dag allemaal!
En veel scrapgroetjes van ons STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning all,
The entries flow in, that makes us very happy! Here are entry number 9 and 10 of our cards challenge # 05.
And ladies, you still have till the end of this month to join in this cards challenge!
This entries are from Renske, so nice you join each time! And from Nellie, she wrote; I don't have a blog
but I want to show you my cards. You don't need to have a blog, Nellie, this way you can participate!
Have a nice day!
Lots of scrap greetings from our STC-team!
xxx
C.arine.

Nellie.Dertiende inzending Challenge # 04.

Goedemorgen allemaal,
Deze inzending voor de Challenge # 04 zat in mijn mailbox! Nog net op tijd ;-)) Inleveren kan nog tot morgen 14 april! Deze mooie lente lay-out komt van Marjolijne! Bedankt voor je deelname!
Fijne dag!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning all,
This entry for our Chalenge # 04 I found in my mailbox! Just in time;-)) You can enter till tomorrow 14th of april! This beautiful spring lay-out is made by Marjolijne! Thankx for joining us! Have a nice day!
Lots op scrap greetings from the STC-team!
xxx
C.arine.

Marjolijne.

maandag 12 april 2010

Achtste inzending Challenge # 05.

Goedemorgen allemaal,
Hierbij alweer de 8ste inzending van Challenge # 05. Deze prachtige kaart komt van Anja! Blij ook jou weer terug te zien! Bedankt voor je deelname Anja!
Fijne zonnige dag!
Veel scrapgroetjes van ons STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning all,
Here is entry number 8 already for our Challenge # 05. This gorgeous card comes from Anja! I am glad to see you back! Thanks for joining us Anja!
Have a sunny Sunday!
Lots of scrap greetings from our STC-team!
xxx
C.arine.


Anja.

zondag 11 april 2010

Zevende inzending Challenge # 05.

Goedemiddag allemaal,

De zevende inzending van onze Challenge # 05 is hier. Deze mooie uitwerking komt van Ageeth. Mooie kaart! Bedankt voor je deelname Ageeth!

Onze Challenge # 04 loopt nog tot 14 april! Maak dus nog gauw een mooie lente lay-out of project en maak kans op de hoofdprijs van 10,00 euro van Karin van Hobbyshoppie of op het leuke project dat ons design-lid Saskia heeft gemaakt, naar onder scrollen. Paaseitjes!

Fijne zondagavond!
Veel scrapgroetjes van ons STC-team!
xxx
C.arine.

Good afternoon,
We have a 7th entry in our Challenge # 05. This great action comes from Ageeth. Nice card!
Thanks for joining us Ageeth!

Our Challenge # 04 runs till 14th of April! So, hurry up...make a beautiful spring lay-out or project
and you are likely to make our "big" price of 10,00 euro donated by Karin from Hobbyshoppie or
to win the project that our DT member Saskia made, scroll down. Easter eggs!

Have a happy sunday evening.

Lots of scrap greetings from the STC team!
xxx
C.arine.


Ageeth.Zesde inzending Challenge # 05.

Goedemorgen allemaal,
De 6de inzending van Challenge # 05 zit alweer in mijn mailbox. Deze mooie kaart komt van Katty. Bedankt voor je deelname Katty!
Fijne zondag!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning all to of you,
The 6th entry for Challeng # 05 was in my mailbox. This beautiful card comes from Katty. Thanks for joining us Katty!
Happy Sunday!
Lots of scrap greetings for the STC-team!
xxx
C.arine.

Katty.

zaterdag 10 april 2010

Vijfde inzending Challenge # 05.

Goedemorgen allemaal,
Hierbij de vijfde inzending van Challenge # 05. Deze mooie kaart komt van Caroline. Bedankt voor je deelname!
Fijne zaterdag allemaal!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning,
And here is entry number five for our challenge # 05. This card is made by Caroline. Thanks for joining us! Have a nice saturday!

Lots of scrap greetings from the STC-team
xxx
C.arine

Caroline.

donderdag 8 april 2010

Vierde inzending Challenge # 05.

Goedemiddag allemaal,
Hierbij laat ik jullie meegenieten van de 4de inzending van Challenge # 05. Deze mooie kaart komt van Linda! Bedankt voor je deelname Linda!
Fijne dag allemaal!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine

Good evening everybody,
I want to share with you our 4th entry of Challenge #05. This beautiful card is made by Linda.
Thanks for joining us this challenge Linda!
Have a nice day!

Lots of scrap greetings from the STC-team!
xxx
C.arine

Linda.

woensdag 7 april 2010

Tweede en derde inzending Challenge # 05.

Goedemorgen allemaal,
Hierbij vinden jullie de 2de en 3de inzending van Challenge # 05. Deze mooie kaarten komen van Andrea en Yvon! Bedankt voor jullie deelname dames!
Fijne zonnige dag!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

B.t.w. aandachtige lezers hebben al opgemerkt dat we nu ook internationaal gaan! Jeanet is zo vriendelijk om al mijn teksten ook in het engels te vertalen! Heel erg bedankt hiervoor Jeanet!

Good morning everybody,
Here are the second and third entry for Challenge # 05. These beautiful cards are made bij Andrea and Yvon! Thanks for joining us in this challenge ladies!
Have a sunny day!
Lots of scrap greetings from the STC-team!
xxx
C.arine.

By the way, attentive readers might have noticed that we are going international! Jeanet is so kindly
to translate all my texts in English! Thanks a lot for this Jeanet!
(oh... it's funny to translate the last centence, talking about myself!)

Andrea.Yvon.

dinsdag 6 april 2010

De eerste inzending van Challenge # 05!

En nog eens goedemorgen allemaal,
De eerste inzending van onze nieuwe kaarten Challenge # 05 is een feit! Deze schitterende kaart komt van Gea! Alweer bedankt voor je deelname Gea! Ik vind het fijn om dezelfde mensen te zien terug keren!
Kom op dames en maak ook zo een mooie kaart!
Fijne dag allemaal!
En veel scrapgroetjes van het SCT-team!
xxx
C.arine.

p.s.: Al 85 volgers! Op naar de 100 volgers! Feestweek! Candytime voor iedereen! Hoofdprijs voor 1 volger! Kadootje voor alle andere 99 volgers!!!!

Good morning again,
We have the first exhibit for our new cards challenge, Challenge # 05! This beautiful card is from
Gea! Thanks again for your participation this time Gea! I like to see the same people return.
Come on ladies and create yourself such a beautiful card!
Have a nice day!
And a lot of scrap greetings from the SCT-team!
xxx
C.arine

By the way: we have 85 followers already! Up to the 100!Celebration week! Candytime for everybody! One prize for 1 follower and gifts for all the other 99 followers!!!


Gea.

Twaalfde inzending voor Challenge # 04.

Goedemorgen allemaal,
Deze ochtend zat de 12de inzending van Challenge # 04 in mijn mailbox. Dit mooie labeldoosje komt van Ida. Bedankt voor je deelname!
Ik heb echter bij sommige deelnames een opmerking! Let goed op de opdracht! Zorg dat jullie inzendingen hier volledig aan beantwoorden! Alleen zo maak je kans op een maximum aantal punten en op de hoofdprijs van 10,00 euro!
Zo kreeg ik van Ida te horen dat ze een titel er niet meer bij vond passen... En zo zijn er nog een paar inzendingen geplaatst... Ik laat jullie meedoen maar weet dan dat je sowieso punten verliest!
Fijne dag allemaal!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning to all of you,
This morning I found the  12th entry of our Challenge # 04 in my mailbox. This beautiful tagbox
is from Ida, thanks for your participation!
To some of your entries I have to make a remark! Follow the rules of the challenge careful,
only in this way you are likey to make the maxim points and to our prize of 10,00 euro! Ida told me,
she found a title not matching.... but she was not the only one, there are more entries without a title.
You can participate in the contest but you must understand that you are loosing points this way!
Have a nice day!
Lots of scrap greetings from the STC-team!
xxx
C.arine.

Ida.


zondag 4 april 2010

Elfde inzending voor Challenge # 04.

Goedemorgen allemaal,

Vrolijk Pasen!

Deze 11de inzending zat in mijn mailbox. Deze prachtige lay-out komt van Monique! Bedankt voor je deelname, Monique!

Fijne paasdagen!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good morning,

HAPPY EASTER!
This 11th entry I found in my mailbox today. A beatiful lay-out from Monique! Thanks for joining us in this challenge Monique!

Lots of scrap greetings from the STC-team!
xxx
C.arine.

Monique.

zaterdag 3 april 2010

Tiende inzending Challenge # 04.

Goedemiddag allemaal,
Hierbij zien jullie alweer de 10de inzending van Challenge # 04. Deze mooi versierde pot met paaseitjes komt van Claudia! Bedankt voor je deelname!
Deze challenge loopt nog tot 14 april!
En vergeet ook onze nieuwe Challenge # 05 niet! Naar beneden scrollen voor de opdracht!
Fijn Paas weekend gewenst!
Veel scrapgroetjes van het STC-team!
xxx
C.arine.

Good afternoon,
You can see here the 10th entry in our Challenge # 04. This beautiful decorated can with easter eggs is from Claudia! Thanks for joining us in our challenge!
This challenge runs till 14 april!
And don't forget our latest challenge # 05! Please scroll down for this challenge.
I wish you all a happy easter weekend!
Lots of scrap greeting from the STC-team!
xxx
C.arine.

Claudia.


donderdag 1 april 2010

En de winnaar van Challenge # 03 is...

Goedemorgen allemaal,

Onze Challenge # 03 is afgelopen! Het was een hele klus om uit 21!!! prachtige inzendingen de winnaar te kiezen. De punten lagen dan ook heel dicht tegen elkaar aan. Ik wil jullie ook allemaal bedanken om mee te doen en hoop jullie terug te zien bij de andere challenges.

De winnaar is geworden met deze schitterende kaart: YVONNE!

Good morning everybody,

Our Challenge # 03 is past! It was a very tough job to choose a winner from those 21!!! gorgeous  entries. The jury issues where very close togehter. And I want to say Thank you to you all who entered this challenge en hope to see you soon joining our next challenge.

The winner is YVONNE with this beautiful card.Proficiat met je eerste plaats! Yvonne krijgt de digitale waardebon van 10.00 euro van Sandra&Johan. Ik neem asap contact met jou op.

Congratulations with your first place! Yvonne wil get a digital voucher of 10.00 euro from Sandra&Johan. I will contact you as soon as possible.De tweede plaats is voor: ANJA. Proficiat ! Ik nodig je uit als guest-designer bij de volgende kaarten wedstrijd. Je krijgt tijdig van mij de opdracht.

And the second place is for: ANJA, congrats! You may become a guest desinger into our next
cards challenge. In time I will send you the receipe for the next challenge.

En dan het extra pakketje geschonken door Romy! Al jullie namen zijn in een bokaal gedaan en een onschuldige kinderhand heeft de winnaar getrokken.De winnaar is geworden: CAROLINE! Proficiat! Wil je mij via email je adres laten weten a.u.b.? Het pakketje komt dan zo vlug mogelijk jouw richting uit!

And then, the extra price given by Romy! The names of all the entries where put in a cup and
an innocent childhand has drawn the winner. And that is CAROLINE! Congrats to you!
Will you please contact me by email and let me know your snail adres? The package comes your way a.s.a.p.!Tot slot nog dit: Als we de 100 volgers halen, komt er een feestweek aan! Candytime! Voor alle 100 volgers een kadootje!!! Kom op dames! En vergeet dan als volger vooral niet mee te doen aan onze leuke challenges. Want je weet het: hoe meer deelnames op ons STC-blog hoe meer prijzen en kadootjes voor jullie!
Tot kijk op één van onze volgende challenges!
Vele groetjes van het STC-team.
xxx
C.arine.

And finally this;
When we reach 100 followerd, there is going to be a party week! Candytime! We have for all the
100 followers a present!!! Come on ladies, and don't forget to enter our challenges The more
entries on our STC-blog, the more prices and candies for your!
See you soon in one of our next challenges.

Many greetings from the STC-team.
xxx
C.arine.